Dzienniki lekcyjne >> Dziennik 3.05

Dziennik lekcyjny wersja 3.05

Dziennik 3.05 jest przeznaczony dla nauczycieli - wychowawców klasowych, może być również stosowany do automatycznego generowania zestawień statystycznych wyników nauczania w szkole. Wystarczy poświęcić 10 minut w tygodniu aby mieć gotowe wszystkie potrzebne podliczenia i zestawienia. W programie można prowadzić dzienniki wielu klas przez wiele lat. Program automatycznie oblicza frekwencję, średnie ocen, generuje kartki dla rodziców, "zbiorówki" semestralne itd. Wszystkie wyniki można drukować oraz eksportować do programów MS Word i Ms Excel. Dane programu można eksportować / importować w sieci lokalnej oraz poprzez serwer FTP. Dzięki tym funkcjom można łatwo zebrać wyniki wszystkich klas i automatycznie otrzymać zestawienie wyników całej szkoły. Wyniki statystyczne mogą być we wskazanym zakresie automatycznie wysyłane na szkolną stronę www. Wychowawca może wysyłać rodzicom automatycznie generowane e-maile w których w przejrzystych tabelach pokazane są wyniki uczniów. Program jest łatwy w obsłudze nawet dla początkujących.

Pobierz

Uwaga

Podczas instalacji należy wpisać
użytkownik: nauczyciel (wyraz "nauczyciel")
klucz: BTFPTYQBDF

To co najważniejsze o programie

Uwaga

Piszecie Państwo o problemach z wysyłaniem maili przez program. Dzisiaj (23.09.2011) sprawdziłem problem dla kont pocztowych założonych na wp.pl i onecie i stwierdziłem że u mnie wszystko działa poprawnie. Aby program mógł wysyłać maile do rodziców należy wpisać dane swojego konta pocztowego:

Znajdziemy je tam gdzie założyliśmy konto, przykładowo dla konta założonego na onecie będziemy mieli:
adres: test_maili@op.pl
hasło: haslo_proste1
SMTP - adres: smtp.poczta.onet.pl, port: 587

Bardzo proszę

nie pisać do mnie listów z prośbami o pomoc i instruktaż w zakresie działania programów. Byłbym natomiast bardzo wdzięczny za informacje o zauważonych błędach w działaniu programów.
Kontakt - wyłącznie poprzez e-mail: jozef.kanczugowski@gmail.com


Licencja Creative Commons
Dziennik lekcyjny wersja 3.05 by Józef Kańczugowski, www.teacher.webd.pl, Programy komputerowe dla nauczycieli is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Unported License.
W oparciu o utwór dostępny pod adresem http://www.teacher.webd.pl/pliki_do_pobrania/dziennik_3_05_home.zip

Copyright © 2001-2014 Józef Kańczugowski. Programy komputerowe dla nauczycieli